Gouden licht visualisatie oefening

Ga ontspannen zitten. Maak contact met je lichaam, maak contact met je adem.. Adem gelijkmatig door neus en mond tegelijkertijd, Je ademhaling is licht en langzaam. Adem een paar keer diep en langzaam uit. Neem de tijd ervoor.

Stel je nu voor hoe je een gouden, stralend licht inademt. Visualiseer hoe het gouden licht je hart, je hele lichaam ontspant van binnen en van buiten beetje bij beetje. Je kan je je voorstellen dat voor je een liefdevol stralend licht wezen staat, bv je liefste oma, je wijze vriend, een engel, Jezus, Buddha of een gouden stralende energie bol. Dit licht wezen geeft jou onvoorwaardelijke liefde die naar je hart toe stroomt vol met schitterend stralend gouden licht. Dit gouden licht bevat onvoorwaardelijke liefdevolle acceptatie die naar je hart toe straalt. Laat het liefdevolle gouden licht zich vermengen met de acceptatie van jezelf. Laat het liefdevolle gouden licht zich vermengen met de vergeving van jezelf en laat het liefdevolle gouden licht zich vermengen met een volle vertrouwen in jezelf.

Jij bent OKÉ zoals je hier en nu bent. Voel hoe het gouden licht binnen in je hart straalt uit naar binnen en naar buiten toe, voel hoe het licht zich verder en verder door je hele lichaam verbreidt door al je weefsels en cellen heen in alle lagen en rimpelingen heen en verder… Voel hoe die schitterende gouden gloed zich verder uitbreidt over je hele lichaam heen en zelfs buiten je lichaam. Voel het contact met het liefdevolle wezen in je en om je heen. Open je hart voor die onvoorwaardelijke liefde.

Misschien kan je je ook voorstellen een stressvolle of een moeilijke situatie. Voel die stressvolle ervaring die negatieve gevoelens in je lichaam oproept en laat die stressvolle gevoelens zich laten omhullen door het liefdevolle gouden licht. Voel het. Heb vertrouwen dat het OK is. Laat deze gevoelens toe. Misschien kan je je hele lichaam laten ontspannen in het gouden licht alsof je heel aandachtig en gracieus aan het zwemmen bent in de oceaan, verzadigd met het gouden liefdevolle licht. Blijf je ervaring zo lang als je kan volgen en neem de tijd ervoor, proef het en geniet ervan!

Voel hoe de stressvolle gevoelens en gedachten worden omringd door het liefdevolle gouden licht, het is ok, laat je hele lichaam zich ermee verzadigen, al je cellen, al je weefsels worden doorweekt door het liefdevolle gouden licht…

Laat dan deze visualisatie los en geniet van de diepe stilte in je en geniet van de zachte ontspanning die je hele lichaam en je geest tot een geheel maakt en zuivert. “Proef het en geniet ervan!

door Ania Koehler-Jadczuk

Bron: Kum Nye boeken van Tarthang Tulku.

“Ga rustig zitten. Voel je lichaam en let op je ademhaling. Adem rustig in door je neus en mond. Beeld je in dat je gouden licht inademt, waardoor je hart en je hele lichaam ontspannen. Stel je voor dat er een liefdevol lichtwezen voor je staat, zoals een geliefde oma of een wijze vriend. Het geeft je onvoorwaardelijke liefde die je hart vult met stralend gouden licht.

Voel hoe dit licht zich verspreidt door je hele lichaam en zelfs daarbuiten. Laat het contact met dit liefdevolle wezen je hart openen voor onvoorwaardelijke liefde. Als je je gestrest voelt, visualiseer dan die stress omringd door het gouden licht. Vertrouw erop dat alles goed is en laat je lichaam zich ontspannen in dit liefdevolle licht.

Neem de tijd om van deze visualisatie te genieten en voel hoe de stressvolle gevoelens worden omringd en verzacht door het gouden licht. Laat ten slotte de visualisatie los en geniet van de diepe stilte en ontspanning in jezelf. “

Gedachten voelen

Kunstwerk van Aleksandra Jadczuk

Spanning Transformeren

Als wij ons gespannen en opgejaagd voelen is onze ademhaling en
hartslag snel en onregelmatig.
Als wij onze ademhaling met zachte aandacht proberen te vertragen en
lichter te maken dan wordt onze geest ook minder druk. Ons lichaam
begint zich te ontspannen. Door het voelen naar het kloppen van onze
hart en naar het volgen van onze ademstroom kunnen wij ons nog meer
ontspannen. Wanneer lichaam en geest ontspannen zijn ontdekken wij
een zachte binnen kant van onze zintuigen. Onze zintuigen zijn
tweerichtingskanalen die zowel naar binnen als naar buiten zijn gericht.
Door onze zintuigen op een liefdevolle manier te ervaren, door zacht en
vriendelijk te kijken, te horen, te proeven, te ruiken, te voelen, te denken,
kunnen die zich nog meer ontspannen. De geest reageert dan niet meer
zo snel en is stiller. Wij kunnen zien zonder er ergens naar toe te kijken,
wij horen zonder er naar echt iets te luisteren…Wij kijken binnenin door
onze binnen ogen, wij horen binnen in met onze binnen oren, wij voelen binnen in met onze gevoelens…Zodoende zijn wij meer open voor
een zachte stroom van gevoelstonen in onze geest en in onze lichaam.
Als wij stil blijven zitten kunnen wij onze aandacht brengen naar een
gespannen gevoel b.v. op de borst. Misschien kunnen wij die opgejaagde
gevoel op de borst lichter maken door meer lucht, meer ruimte op die
plek in te ademen. Zodoende maken wij de ruimte rondom ons hart
wijder en lichter. Bij het uitademen kan deze spanning in de ruimte
wegvloeien. Wij kunnen dit ook toepassen bij de andere gespannen
pijnlijke plekjes in ons lichaam tot ons gehele lichaam ontspannen kan
zijn. Op deze manier kunnen wij onze lichamelijke en geestelijke evenwicht
herstellen voordat de angst het gaat overheersen. Wij kunnen elk
gespannen gevoel wijder en zachter maken op dezelfde manier…
Misschien kunnen wij bij elke uitademing aandachtig onze adem volgen
naar buiten met een extra focus op het punt waarop de adem het
lichaam helemaal verlaat en hem in de ruimte laten oplossen.
Wij kunnen ons voorstellen dat wij tegen de druk van buiten beschermd
worden door een ei-vormig omhulsel van stilte dat ons lichaam omgeeft.
Wij kunnen deze stilte bij elke uitademing steeds verder en verder in de
ruimte uitdijen.
Misschien kunnen wij steeds een grotere ruimte creëren tussen onszelf en
tussen onze gedachten. Misschien kunnen wij onszelf zien als de acteurs
van een spannende film. Wij kunnen de kleur en de thema van onze
gedachten zien zoals ze zich ontvouwen zonder te hoeven erop te
reageren. Door het loslaten van onze impulsen om op iedere gedachte te
reageren kunnen wij de vicieuze kring van spanning doorbreken.
Zodoende herstellen wij onze evenwicht. Wij kunnen onze oude patronen
doorzien en ontdekken een ontspannen nieuwe manier van jezelf te zijn.
Wij voelen ons vitaler, gelukkiger en kalm.

Door Ania Koehler-Jadczuk

Bron: “Kennis van Vrijheid”van Tarthang Tulku

Ontspanning

Zit rustig en ontspan je hele lichaam. Adem door je neus en je mond tegelijkertijd. Je adem is zacht, regelmatig en langzaam. Je kaken ontspannen zich en je mond valt een beetje open, het puntje van je tong raakt de voortanden achter je hemel aan, een hele zachte aanraking. Draai je schouders en je hoofd een paar keer heen en weer en ontspan je je nog meer. Concentreer je je zachtjes op je ademhaling. Laat je adem samen met je gevoel zich mengen en laat deze zich uitbreiden over je hele lichaam heen. Laat ook al je zintuigen zich ontspannen in je gevoel: het kijken, het horen, het proeven, het ruiken, het voelen en het denken. Voel het! Neem de tijd ervoor! Laat je adem samensmelten met je gevoel en laat deze zich uitbreiden naar al je cellen, naar al je weefsels, naar al je organen en verder en verder door al je delen van je lichaam heen en zelfs daar buiten. Voel hoe de binnenkant van je hoofd, de binnenkant van je ogen, je oren, je tong, de binnenkant van je mond, je neus, je wangen, je kaken en je denken zich ontspannen in je warme gevoelens. Laat ook je gedachten zich baden in deze zachte gevoel van ontspanning. Ontspan de zijkanten en de achterkant van je nek, je keel, de onderkant van je kin. Als je ergens spanning voelt ontspan die plek nog meer en meer en geniet ervan van het gevoel van de smeltende spanning net zoals de boter die wegsmelt in de zon. Ontspan ook je schouders, je borstkas, je armen en je handen en je vingers, misschien kan je je alle vingertoppen en je nagels stuk voor stuk voelen? Neem je tijd ervoor. Ontspan je buik, je rug, je benen en voeten, je voetzolen en je tenen. Proef het! Voel het! Geniet ervan!

Haal diep adem en voel hoe je middenrif om laag gaat met elke inademing en weer omhoog komt met elke uitademing. Neem wat tijd ervoor en geniet ervan. Misschien kan je voelen hoe je buik met elke inademing boller en boller wordt en met elke uitademing zich gaat intrekken. Voel hoe je buik op en neer gaat tijdens het in- en uitademen. Je kan je hand op je buik neerleggen en ervaren hoe het voelt…..Als je lichaam het ok vindt adem dan heel diep in en in en hou je adem even vast, voel hoe je buik boller, warmer en groter wordt. .. Adem dan heel langzaam uit. Trek je (onder)buik een beetje in naar je ruggengraat toe tijdens het uitademen. Even vasthouden en opnieuw concentreer je je zachtjes op je buik, adem even in in hou je je adem even vast, nog steeds ontspannen, net voorbij je comfort zone en laat je adem heel langzaam los en adem rustig uit. Neem de tijd ervoor. Misschien kan je je voorstellen dat tijdens het langzaam uitademen al je moleculen, al je cellen, al je weefsels zich openen, zich ontvouwen als blaadjes van je lieveling bloem die zich openen naar de zon toe, verder en verder…laat deze warme lichte en zachte gevoelens zich meer en meer uitspreiden naar al je delen van je lichaam en zelfs daar buiten als een stralende aura eromheen….

Ontspan je je even en laat het gevoel van warmte vanaf je buik zich verder uitbreiden. Laat deze warme en zachte gevoelens stromen naar je hart toe, voel het, geniet ervan.

Laat deze innerlijke massage van gevoelens langzaam over je hele lichaam heen stromen in alle lagen, rimpelingen en gelagheden heen verder en verder net zoals een steen die in het meer is gegooid…..verder en verder…

22 april 2023 door Ania Koehler-Jadczuk

Bron: Tarthang Tulku; “Dimensions of Mind”‘ en “Kum Nye Ontspanning” en “Leven in evenwicht”.

Ontspanning proeven

“Lichaam, taal en geest”

Ons lichaam is de basis voor onze identiteit, het is zowel ons fysieke lichaam als ook de wereld om ons heen. Het lichaam kan een bron van plezier zijn, zoals het genieten van voedsel en geur maar het kan ook een bron van ongemak zijn, zoals van pijn en ziekte.

Taal helpt ons om ervaringen te labelen en te begrijpen.

Onze geest kan ook ervaringen creëren, zoals vreugde, vrede en moed, of verdriet, angst en schaamte. Deze ervaringen veranderen steeds, en de geest past zich aan de situatie. Er zijn ook verschillende kwaliteiten die ons kunnen helpen om met deze ervaringen om te gaan, zoals zorgzaamheid, geduld en acceptatie.

Je kan hierover meer lezen in het boek van Tarthang Tullku: “Gesture of Great Love”.

“Lichaam, taal, geest”

“Om te begrijpen waarom de menselijke reis met zoveel lijden is gevuld, kunnen we onderzoeken de drie voertuigen die we hebben om met onszelf en de wereld te communiceren. Dit zijn lichaam, taal en geest.
Het lichaam is de basis voor identiteit: ‘ik’ is het lichaam, en dat geldt ook voor het fysieke lichaam, maar ‘het lichaam’ is ook dit land… en de wereld. Alles wat als basis voor identiteit functioneert, kan worden gezien als ‘lichaam’. Het fysieke lichaam levert de grondstof voor onze ervaring. Het lichaam kan de bron van grote vreugde zijn: de subtiele smaak van voedsel, het zoete genot van geur. We vinden genezing in onze slaap en worden geroerd door de schoonheid van kunst en natuur…Toch kan het lichaam ook de bron van ongemak zijn. We kennen heel goed de pijntjes en kwalen die opkomen, sommige chronisch, andere plotseling en onverwacht – de steek van een bij, een klap op het hoofd, een pijnlijke spier.

De geur van afval roept gevoelens van walging op. Als je verdoofd bent, voel je je niet meer levend. Honger en dorst ontnemen de wereld alle andere betekenis.

Taal labelt de ervaring. Bij de waarneming komt een speciale stem in het spel; Ik noem het ‘de fluisteraar’. De fluisteraar is al actief voordat de zintuigen gegevens ontvangen. Het wijst alles aan, legt uit en interpreteert: “Hier is je huis; dat is een mooie auto; wat zijn die mensen aan het doen?” Waarnemingen komen en gaan, stijgen en dalen in golven, kabbelen naar buiten, weerkaatsen en bewegen heen en weer.

De geest manifesteert zijn eigen scala aan ervaringen.

De geest transformeert verdriet in vreugde.

Zorgzaamheid houdt het zicht helder.

Moed is een steun en geduld maakt het mogelijk om juist te kunnen handelen. Zorgvuldigheid voorkomt het opgeven van doelen.

Acceptatie is een bondgenoot in elke omstandigheid, terwijl geloof en vertrouwen kunnen de beperkingen overwinnen.

Respect brengt nederigheid, terwijl schaamte een herinnering kan zijn dat er iets is misgegaan.

Toewijding lost de grenzen op die gepaard gaan met het centraal stellen van ‘ik’.

De geest ondersteunt ook ‘kennisvermogen’ om meer te weten.

Verbeelding opent wereld van verwondering.

Mindfulness ondersteunt een beter begrip en concentratie wekt verborgen vermogens op van de geest.

Onderscheidend inzicht is een betrouwbare gids, terwijl wijsheid verder gaat dan het bekende.

Het onderzoeken is een gewaardeerde vriend, die leidt tot nieuwe inzichten.

Gevangen in onwetendheid vertoont de geest gemakkelijk giftige eigenschappen. Verlangen en hebzucht kunnen nooit worden bevredigd.

Hebberigheid resulteert in een bekrompen kijk op de wereld.

Trots en arrogantie vervormen de visie, jaloezie brengt geen rust en woede verdraait de waarheid.

Angst creëert ontevredenheid, zelfs in de meest gelukkige omstandigheden.

Haat vernietigt het leven, en spijt en schuld maken innerlijke vrede kapot.

Wanneer verwarring de overhand krijgt, wijkt het natuurlijke vermogen van de geest om te weten af en wordt het verlamd door onwetendheid.

Concepten en gedachten vermenigvuldigen zich en de wereld wordt klein en donker.

Twijfel vernietigt zekerheid; achterdocht en paranoia vertroebelen de geest nog steeds verder.

Emoties zoals wrok en boosaardigheid, oneerlijkheid en schijnheiligheid zijn als dieven die de integriteit beroven.

Hoop en vrees verhinderen helder zicht.

Onverschilligheid kan zich voordoen als gelijkmoedigheid, maar het vernietigt elke kennis van wat waarde heeft.

Luiheid ondermijnt doelen en zorgt ervoor dat we ontsnappen in een wereld waar niets uitmaakt.

Op welke manier je lichaam, taal en geest ook omgaan met de wereld, het patroon is hetzelfde. De fluisteraar identificeert en jij reageert. Ervaring ontvouwt zich in karakteristieke ritmes, de ene mentale gebeurtenis volgt de andere op.

Het geheugen zorgt voor een verbinding tussen het heden en het verleden, maar de reikwijdte van het mogelijke blijft constant. Je ervaart, je vergeet en je ervaart opnieuw.

Net als een jong kind dat plotseling verdwaalt in een drukke straat, heb je geen idee van hoe je nu bent gekomen en heb je geen vertrouwen dat je de toekomst kunt beheersen. Je accepteert verwarring zoals de dingen zijn.”

"Lichaam, taal en geest" | Ons lichaam is de basis voor onze identiteit, het is zowel ons fysieke lichaam als ook de wereld om ons heen. Het lichaam kan een bron van plezier zijn, zoals het genieten van voedsel en geur maar het kan ook een bron van ongemak zijn, zoals van pijn en ziekte.

Kunstwerk van Aleksandra Jadczuk